Τηλεφωνικά κέντρα για μεσαίες επιχειρήσεις

Βελιώστε τις επιδόσεις της επιχείρησής σας

Τηλεφωνικά κέντρα για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες επιχειρησιακές τηλεπικοινωνίες απαιτούν ένα σύνολο εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων σταθερών και κινητών τηλεφώνων, email, instant messaging, αυτόματο τηλεφωνητή, πληροφορίες παρουσίας και conference με ήχο, video ή και μέσω web. Συνδυάστε όλα αυτά τα εργαλεία μαζί σε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα σας παρέχει αδιάλειπτη επικοινωνία παντού, κάθε στιγμή και με κάθε συσκευή.

3600ip.jpg


Εργαλεία ηλεκτρονικής συνεργασίας για μεσαίες επιχειρήσεις

Το σημερινό εργατικό δυναμικό είναι πιο ποικιλόμορφο και γεωγραφικά διασκορπισμένο. Αυτό κάνει τη συνεργασία μεταξύ του πιο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα και πιο σημαντική από ποτέ. Με τις εφαρμογές μας, μπορείτε να συνεργαστείτε με τον τρόπο που λειτουργεί καλύτερα για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων φωνής και βίντεο, των άμεσων μηνυμάτων, της παρουσίασης στο διαδίκτυο και της συνεργασίας με συνδιάσκεψη ήχου, διαδικτύου και βίντεο.

Call center για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και εμπειρία πελατών

Ο στόχος οποιουδήποτε call center σήμερα είναι να δημιουργήσει την εμπειρία του πελάτη που απαιτείται για την οικοδόμηση και διατήρηση κερδοφόρων σχέσεων. Με την τεχνολογία μας, μπορείτε να το κάνετε αυτό, ενώ παράλληλα ενισχύετε τους πελάτες και διασφαλίζετε την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών.

Mitel ContactCenter 4.jpeg

Mitel Warehouse 1.jpeg

Λύσεις όταν είστε σε κίνηση

Στο γραφείο, στο σπίτι ή εν κινήσει, οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς κάθε είδους μπορούν να είναι πιο καινοτόμοι και παραγωγικοί με τεχνολογία που τους βοηθά να είναι προσβάσιμοι παντού.

Με το σημερινό διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, οι λύσεις επικοινωνίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων και των οργανισμών, όχι το αντίστροφο. Είτε πρόκειται για υπαλλήλους γραφείου που πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εσωτερικό τους τηλέφωνο από μια αίθουσα συσκέψεων, είτε να κάθονται σε διαφορετικό γραφείο με ένα διαφορετικό τηλέφωνο κάθε μέρα, σε εργαζόμενους εν κινήσει που χρειάζονται το εσωτερικό τους τηλέφωνο της εργασίας τους συνδεδεμένο με το κινητό τους τηλέφωνο, ή ακόμα και χρήστες που βρίσκονται στο σπίτι τους αλλά χρειάζονται την πλήρη εμπειρία του να είναι στο γραφείο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο, όλοι αυτοί οι χρήστες απαιτούν την ίδια πλούσια σε χαρακτηριστικά εμπειρία επικοινωνίας που έχουν στο γραφείο, ανεξάρτητα από το πού είναι ή ποια συσκευή χρησιμοποιούν.