Τηλεπικοινωνιακές Λύσεις για Σχολεία και Πανεπιστήμια

Παρέχουμε την τεχνολογία για να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους σπουδαστές σε σχολεία και πανεπιστήμια να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο σημερινό πολυπολιτισμικό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Οι λύσεις μας βοηθούν τους μαθητές και σπουδαστές να εξελίξουν τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να πετύχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Mitel%20Education%201.jpeg

Οι λύσεις που παρέχουμε εστιάζουν στο να βελτιώνουν την απόδοση των σπουδαστών μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι διδάσκουν και μαθαίνουν.

Βελτιώνοντας την απόδοση των σπουδαστών

  • - Αυξημένη παραγωγικότητα. Βελτιώστε την παραγωγικότητα του προσωπικού που εξυπηρετεί το κοινό με το χειρισμό κλήσεων και τη δρομολόγηση που εξασφαλίζει καλύτερο αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού και των σπουδαστών.
  • - Διάσκεψη και συνεργατικότητα. Οι εφαρμογές διασκέψεων και συνεργασίας IP διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της κοινότητας.
  • - Μηνύματα. Εφαρμογές μηνυμάτων βελτιώνουν τη γονική συμμετοχή και την παρέμβαση της κοινότητας.

Ένα περιβάλλον διδασκαλίας του 21ου αιώνα

Οι λύσεις μας βοηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ασπαστούν ένα μαθησιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα με λύσεις επικοινωνίας που είναι:
  • - Εύκολες στην υλοποίηση. Οι λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν στον υπάρχοντα εξειδικευμένο εξοπλισμό σας ή σε τυπικούς servers της αγοράς.
  • - Εύκολες να υιοθετηθούν Οι τηλεπικοινωνιακές λύσεις είναι εύκολο να υιοθετηθούν, να ενσωματωθούν, να διαχειριστούν και να χρησιμοποιηθούν.
Με τις λύσεις επικοινωνίας μας, βιώστε μια ενισχυμένη απόδοση των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας / βελτίωσης της παραγωγικότητας της εκπαίδευσης και της εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους κεφαλαίου.