Κατανομή κλήσεων με ομάδες εσωτερικών

Γρήγορη διαμόρφωση COMfortel IP τηλεφωνικών συσκευών

Διαμόρφωση τηλεφωνικού καταλόγου

Διαμόρφωση ΙΡ καμερών στις COMfortel IP συσκευές

Παρκάρισμα και μεταφορά κλήσης στις IP τηλεφωνικές συσκευές COMfortel D-100/D-200

Διαμόρφωση των IP τηλεφωνικών συσκευών COMfortel D-100/D-200 μέσω του Web UI

Εύρεση της διεύθυνσης IP στις IP τηλεφωνικές συσκευές COMfortel D-100/D-200

Διαμόρφωση του LDAP των IP τηλεφωνικών συσκευών COMfortel D-100/D-200

Διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων των IP τηλεφωνικών συσκευών COMfortel D-100/D-200 μέσω του μενού της συσκευής

Διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων των IP τηλεφωνικών συσκευών COMfortel D-100/D-200 μέσω του Web UI

Διαμόρφωση των συσκευών COMfortel IP και των COMfortel D-100/D-200 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου

Διαμόρφωση IP συσκευών άλλων κατασκευαστών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου

Διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων των COMfortel D-400 μέσω του μενού της συσκευής

Διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων των COMfortel D-400 μέσω του WebUI

Διαμόρφωση του LDAP των COMfortel D-400 μέσω του WebUI

Μεταφορά κλήσης στην COMfortel D-400 με ενημέρωση

Μεταφορά κλήσης στην COMfortel D-400 χωρίς ενημέρωση

Μεταφορά κλήσης στην COMfortel D-400 κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού

Μεταφορά κλήσης στην COMfortel D-400 με ανακοίνωση μέσω της οθόνης αφής