Νέες ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές από την FONtevo

Οι νέες ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές της FONtevo by Auerswald θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμες!

Η COMfortel D-100 και η COMfortel D-200, έρχονται για να προσφέρουν μια ανανεωμένη σειρά συσκευών στις ήδη υπάρχουσες IP τηλεφωνικές συσκευές και να συμπληρώσουν τη γκάμα.

Διαβάστε περισσότερα